Terms & Conditions

Confidentiality: The seller means the buyer full confidentiality of all information provided by the buyer in connection with the transaction. Information from the buyer will not be passed on to third parties under any circumstances. The provisions of the Act on Furniture and Distance Selling no. 96/1992, the provisions of the Act on Liquidity Purchases no. 46/2000 as applicable and the provisions of the Consumer Purchases Act no. 48/2003. All deadlines mentioned in Act no. 96/1992, the receipt of goods begins to take place.

Privacy: Arctic Fox Iceland respects the privacy of its customers. By visiting our website, you agree to the traditions outlined in the current privacy statement.

Personal information: We collect personally identifiable information about you, such as your name, address, email address, telephone number and credit card number, in connection with the processing of your order or for other communications with you. For example, we record the personally identifiable information necessary to deliver the product you purchase.

Deadline for returns: According to the rules for electronic purchases, you may cancel the purchase within 14 days, provided that the product is returned in its original packaging and in the condition in which it came to you. A receipt for the purchase of goods must be included in the case of a return. A full refund will be made if the above conditions are met. Return of goods is the responsibility and cost of the buyer except in the case of incorrect / defective goods.

Refunds are made on the same credit card as the purchase was originally made and please note that refunds can take up to 5 business days to complete. The right of return does not apply to sale goods as they are neither exchanged nor returned.

Shipping costs: Free home delivery within the Greater Reykjavík area or if shopping for more than ISK 7,000, otherwise ISK 990 shipping costs.

Contact: info@arcticfoxiceland.is

Trúnaður: Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar frá kaupanda verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum. Um skilmála þessa gilda ákvæði laga um húsgöngu- og fjarsölu nr. 96/1992, ákvæði laga um lausafjárkaup nr. 46/2000 eftir því sem við getur átt og ákvæði laga um neytendakaup nr. 48/2003. Allir frestir sem nefndir eru í lögum nr. 96/1992 byrja að líða móttaka vöru á sér stað.

Persónuvernd: Arctic Fox Iceland virðir friðhelgi persónuupplýsinga um viðskiptavini sína. Með því að heimsækja vefinn okkar lýsir þú þig samþykkan þeim hefðum sem lýst er í núverandi yfirlýsingu um persónuvernd og öryggi.

Persónulegar upplýsingar: Við söfnum persónugreinanlegum upplýsingum um þig, svo sem nafni, heimilisfangi, netfangi, símanúmeri og kreditkortanúmeri, í tengslum við afgreiðslu á pöntun frá þér eða vegna annarra samskipta við þig. Til dæmis skráum við þær persónugreinanlegu upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að koma til skila þeirri vöru sem þú kaupir.

Skilafrestur: Samkvæmt reglum um rafræn kaup, mátt þú hætta við kaupin innan 14 daga að því tilskildu að vörunni sé skilað í upprunalegum umbúðum og í því ástandi sem hún kom til þín. Greiðslukvittun fyrir vörukaupum þarf að fylgja með ef um vöruskil er að ræða. Endurgreiðsla er framkvæmd að fullu ef ofangreind skilyrði eru uppfyllt. Endursending vöru er á ábyrgð og kostnað kaupanda nema ef um er að ræða ranga/gallaða vöru.

Endurgreiðsla er gerð á sama kreditkort og kaupin áttu sér stað upphaflega og athugið að endurgreiðsla getur tekið allt að 5 virka daga til að ganga í gegn. Skilaréttur gildir ekki um útsöluvörur þar sem þeim fæst hvorki skipt né skilað.

Sendingarkostnaður: Frí heimsending innan Höfuðborgarsvæðisins eða ef verslað er fyrir meira en 7000 Kr annars 990 Kr sendingarkostnaður. 

 

Hafa samband: info@arcticfoxiceland.is 

Toppfaldur ehf kt 6307190380

Arctic Fox Iceland Is an lcelandic knitwear brand that mainly focuses on accessories of 100% wool.

We are proud to manufacture all of our products in Iceland

E-Mail: Info@Arcticfoxiceland.ls

Toppfaldur ehf